UVJETI KORIŠTENJA

Opći uvjeti poslovanja i korištenja webshopa Pleter vatrometi d.o.o.

1. OPĆE ODREDBE

1.1. Tvrtka Pleter vatrometi d.o.o. pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni www.balonipleter.hr, na World Wide Web mreži Interneta. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.
1.2. Putem Baloni Pleter webshopa, Pleter vatrometi d.o.o. daje uslugu trgovinskog zastupanja u pravnom poslu prodaje robe između korisnika Internet usluge Baloni Pleter webshopa i to Prodavatelja i Kupca, te organizira transport predmeta prodaje.

2. ODGOVORNOST BALONI PLETER WEBSHOPA

2.1. Ove Opće uvjete poslovanja i korištenja kao i Izjavu o povjerljivosti Baloni Pleter webshopa korisnik prihvaća prilikom posebne registracije na Baloni Pleter webshopu elektronskim putem što je preduvjet sudjelovanja na Baloni Pleter webshopu. Tom prilikom svojevoljno ostavlja osobne podatke prema kojima će se Pleter vatrometi d.o.o.i odnositi sukladno Izjavi o povjerljivosti koja je objavljena na Internet stranici Baloni Pleter. Pleter vatrometi d.o.o.i poziva korisnika da pročita ove Opće uvjete poslovanja Baloni Pleter webshopa te Izjavu o povjerljivosti jer će se ta pravila primjenjivati za korištenje usluga Baloni Pleter webshopa kao i u slučaju eventualnog nesporazuma.
2.2. Korisnicima usluga koje pruža Baloni Pleter webshop smatraju se registrirani korisnici.
2.3. Korisnik izričito prihvaća da Pleter vatrometi d.o.o. ne može biti odgovoran za ponašanje korisnika usluga, kao i da rizik od moguće štete u cijelosti snose korisnici usluga, a u skladu sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske.
2.4. Pleter vatrometi d.o.o. nije odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost stranice www.pletervatrometi.hr ili bilo koje njegove platforme, niti za djelomični ili totalni prekid rada ili pogrešnog rada.
2.5. Baloni Pleter webshop može biti privremeno nedostupna ili dostupna u ograničenom opsegu, kao rezultat redovnog održavanja sustava u slučaju nadogradnje sustava te zbog problema više sile.
2.6. Baloni Pleter webshop zadržava pravo izmjene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kojeg elementa, kao i usluga koje pruža, i sadržaja odnosno unosa, bez prethodnog odobrenja ili obavještenja, uz primjenu dobrih poslovnih običaja.
2.7. Pleter vatrometi d.o.o. nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektroničkih podataka. Na sva pitanja koja nisu regulirana posebnim uvjetima korištenja Baloni Pleter webshop, primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja, te pozitivno zakonodavstvo Republike Hrvatske, kao i drugi relevantni međunarodni propisi.
2.8. Pleter vatrometi d.o.o. ne garantira za točnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika. Tekstovi, komentari, fotografije i drugi unosi koje korisnici ostavljaju u za to previđenim rubrikama, moraju biti točni i ispravni. Za točnost na taj način unošenih podataka, odgovaraju korisnici koji su ih unijeli. Točnost unosa podrazumijeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili osobnog iskustva korisnika. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi korisnik koji je unio podatke.
2.9. Baloni Pleter Internet stranica prilikom svog funkcioniranja poštuje društvena pravila i zakone. Korisnik koji uoči problem, povredu, neprihvatljiv sadržaj i sl. dužan je izvijestiti Pleter vatrometi d.o.o.i na e-mail adresu [email protected].
2.10. Baloni Pleter webshop ne odgovara u slučaju da podaci, slike i drugi elementi Internet stranice povrijede ničija intelektualna ili autorska prava. Ako mislite da je neko vaše pravo povrijeđeno ili da je povrijeđeno pravo trećeg, obavijestite Pleter vatrometi d.o.o.i na [email protected].
2.11. Baloni Pleter webshop zadržava pravo poništiti nepotvrđene korisničke račune, ili račune koji su neaktivni dulje vremena kao i ukloniti oglase koji su prema kriterijima Pleter vatrometi d.o.o. ili zakonskim kriterijima neprihvatljivi za objavu.
2.12. Odnosi na Baloni Pleter webshop odvijaju se između Prodavatelja i Kupca (registrirani korisnici Internet stranice Baloni Pleter webshopa) uz trgovinsko zastupanje Pleter vatrometia d.o.o. putem Baloni Pleter Internet stranice. Prodavatelj i Kupac mogu biti pravne i fizičke osobe. Izdavanje računa, odnosno sklapanje Ugovora o kupoprodaji robe obvezuje sukladno zakonu Prodavatelja te ne spada u obvezu trgovinskog zastupnika.
2.13. Ukoliko nastane odnos između Prodavatelja i Kupca koji je evidentiran na Baloni Pleter Internet stranici, Pleter vatrometi d.o.o. s pozicije trgovinskog zastupnika ispunit će svoje obveze iz ugovora i ovih Općih uvjeta poslovanja.

3. PRAVILA ZA KORISNIKE BALONI PLETER WEBSHOPA

Putem Baloni Pleter webshopa nije dopušteno sklapati ugovore o prodaji:
Prodavatelj sa prihvaćanjem ovih Općih uvjeta poslovanja obvezuje da neće:
• stavljati sadržaje u neodgovarajuće kategorije, odnosno u kategorije portala koje smisleno ili sadržajno odudaraju od unesenog sadržaja.
• kršiti zakone, prava trećih osoba ili ove opće uvjete
• mijenjati uvjete prodaje prema kupcu njegovog proizvoda nakon što je kupac potvrdio ponudu
• odustati od isporuke proizvoda kupcu koji je valjano potvrdio ponudu a ako to ipak učini da će pravovremeno o tome obavijestiti kupca i Pleter vatrometi d.o.o. te naknaditi eventualnu štetu koju kupac pretrpi
• negativno manipulirati s cijenom ili se miješati u ponude drugih prodavatelja
• manipulirati s cjenovnom strukturom Pleter vatrometi d.o.o.i naknada odnosno troškova
• slati lažan, netočan, zbunjujući, pogrdan, klevetnički sadržaj putem e-pošte
• zaobići pravila Baloni Pleter webshopa suspendiranjem svog računa ili ograničenjem na računu prenijeti svoj račun Baloni Pleter webshopa i korisnički broj trećoj strani bez Pleter vatrometi d.o.o.i saznanja
• distribuirati viruse odnosno neke druge zlonamjerne tehnologije koje mogu nauditi Baloni Pleter webshopu ili interesima vlasništva korisnika Baloni Pleter webshopa
• prikupljati informacije o korisnicima uključivo mail adrese bez njihove suglasnosti

4. OVLAŠTENJA BALONI PLETER WEBSHOPA

4.1. Pleter vatrometi d.o.o. nije dužan provjeravati niti na bilo koji način kontrolirati ponašanje korisnika Baloni Pleter webshopa, ali može ako to procjeni potrebnim.
4.2. Zasnivanjem članstva, korisnici pristaju da se na njih, u skladu sa pravilima iz ovih Općih uvjeta poslovanja, primjene posljedice definirane u ovim Općim uvjetima poslovanja.
4.2.1. Pleter vatrometi d.o.o.i zadržava pravo da izbriše ponude tekst, slike, ili bilo koji drugi materijal sa Baloni Pleter webshopa u bilo kom trenutku bez posebnog obrazloženja. Ovo se odnosi naročito, ali se ne ograničava, na ponude smještene u neodgovarajuću tržišnu kategoriju, ponude sa neuobičajeno niskim cijenama. ponude koje su očigledno neozbiljne, nepotpune ili se protive svrsi Baloni Pleter webshopa, na ponude kojima se vrši, ili se na bilo koji način povezane sa izvršenjem kaznenih djela ili slično.
4.2.2. Povodom brisanja, ni član, niti bilo koja treća osoba ne može ostvarivati bilo kakva prava ili postavljati zahtjeve prema Pleter vatrometi d.o.o. zbog navedenog brisanja.
4.2.3. Pleter vatrometi d.o.o. također zadržava pravo da, bez prethodnog obavještavanja i bez obrazloženja preimenuje, podjeli, spoji, izbriše, ponovo uspostavi ili na bilo koji drugi način izmjeni ponuđenu kategoriju, kao i da se premjesti postojeću ponudu iz jedne u drugu relevantnu kategoriju.
4.2.4. Pleter vatrometi d.o.o.i sadržava pravo da obriše takve ponude bez prethodnog obavještenja prodavatelja.

5. DOSTAVA

5.1. Na Baloni Pleter webshopu dostavu od Prodavatelja do Kupca vrši dostavna služba koju je odabrao Pleter vatrometi d.o.o.i na cijelom teritoriju Hrvatske.
5.2. U trenutku kad je kupac finalizirao narudžbu na Baloni Pleter webshopa prima obavijest i predračun račun putem e-maila. , predračun koristi u slučaju plaćanja internet bankarstvom ili općom uplatnicom, u slučaju plaćanja pouzećem isti može zanemariti. Račun kupac prima zapakiran s proizvodom.
5.3. Proizvodi moraju biti adekvatno pakirani za prijevoz robe.
5.4. Pod adekvatnim pakiranjem pošiljke podrazumijeva se stavljanje sadržaja pošiljke u odgovarajuću ambalažu (omot, kutiju, kovčeg i sl.) zbog sprječavanja oštećenja ili umanjenja njenog sadržaja ili sadržaja drugih pošiljaka za vrijeme prijevoza.
5.5. Pakiranje mora odgovarati sadržaju i obliku pošiljke, veličini, masi i vrijednosti pošiljke te uvjetima i duljini relacije na koju se prenosi.

6. REKLAMACIJE

6.1. Pleter vatrometi d.o.o. posreduje u reklamacijama od strane kupca prema dobavljaču na način da je portal Baloni Pleter webshopa komunikacijski kanal preko kojeg informacija o reklamaciji ide od kupca prema prodavateljima.
6.1.1. Reklamacija od Kupca je pravovremena ako je podnijeta u zakonskom roku od sedam dana od datuma primitka pošiljke od strane dostavne službe Baloni Pleter webshopu.
6.2. Prodavatelj se obavezuje prihvatiti sve reklamacije od Kupca u zakonskom roku koji je predviđen za trgovinu putem Interneta i snositi troškove dostave.
6.3. U slučaju da Kupac prije nego što je primio pošiljku odustane od kupovine iz bilo kojeg razloga u zakonskom roku Pleter vatrometi d.o.o. će Kupcu vratiti cjelokupan iznos uplate umanjen za eventualne već nastale troškove dostave.
6.4. Odgovornost Pleter vatrometi d.o.o.i odnosi se samo na odgovornost trgovinskog zastupnika te obveze utvrđene ovim Općim uvjetima poslovanja. Sporne odnose koji proistječu iz Ugovora o kupoprodaji rješavaju Prodavatelj i Kupac. Pleter vatrometi d.o.o. otklanja odgovornost za sve što nije obuhvaćeno obvezom trgovinskog zastupnika iz Ugovora o trgovinskom zastupanju zaključenom s Prodavateljem te ovim Općim uvjetima poslovanja.

7. POVRAT SREDSTAVA

7.1. Nakon preuzimanja robe kupac može u roku od 14 dana vratiti preuzetu robu prodavatelju pod slijedećim uvjetima:
7.1.1. Ako vraća neraspakirani proizvod u originalnoj ambalaži kupac snosi troškove
dostave i otpreme a prodavatelj će mu vratiti čitavu uplaćenu kupoprodajnu
cijenu za proizvod.
7.1.2. Ako vraća raspakirani proizvod koji nije koristio i originalnu ambalažu kupac
snosi troškove dostave i otpreme, a prodavatelj će mu vratiti uplaćenu
kupoprodajnu cijenu za proizvod umanjenu za 20%.
7.1.3. Ako vraća korišteni proizvod kupac snosi troškove dostave i otpreme, a
prodavatelj će mu vratiti uplaćenu kupoprodajnu cijenu za proizvod umanjenu
za 40%.
7.1.4. Ako je kupac naručio proizvod koji je naručen isključivo za njega nema mogućnosti povrata proizvoda, osim u slučaju reklamacije proizvoda
7.2. Prodavatelj određuje u koju kategoriju spada vraćeni proizvod nakon što mu ga
kupac vrati.
7.3. Proizvod koji bude oštećen nakon preuzimanja od strane kupca prodavatelj nema
obvezu preuzeti u povratu, te nema obvezu povrata uplaćene kupoprodajne cijene.
7.4. Proizvod koji nema garanciju i svu pripadajuću dokumentaciju koja je bila u proizvodu nakon preuzimanja od strane kupca, prodavatelj nema obvezu preuzeti u povratu, te nema obvezu povrata uplaćene kupoprodajne cijene.
7.5. U slučaju da Kupac naruči robu i odbije je primiti, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca nadoknadu poštanskih i vlastitih manipulativnih troškova.
7.6. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili u roku od 30 dana od odobrenja povrata sredstava.
7.7. Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid, potrošač mora trgovcu pisano dostaviti obavijest u kojoj
navodi da raskida ugovor. Obavijest mora biti napisana na trajnom mediju i sadržavati podatke koji su niže naznačeni. a može biti dostavljena kao pismo poslano poštom ili elektronička pošta.
7.8. Pravo na jednostrani raskid ugovora počinje teći od datuma isporuke, tj. datuma za osobno preuzimanje pošiljke.

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju

Baloni Pleter – Pleter vatrometi d.o.o. obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Baloni Pleter – Pleter vatrometi d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Obavijest o jednostranom raskidu ugovora

– Za: Pleter vatrometi d.o.o., Stubička 107, 10110 Zagreb
– Ovime Vas obavješćujem(o) da želim/želimo raskinuti ugovor,
– Ime(na) potrošača (*):
– Datum zaključenja ugovora: ________________________________________________________
– Adresa/e potrošača (*):_______________________________________________________
– Datum (*):______________
– Potpis potrošača: ________________ (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru)
(*) Popunjava(ju) potrošač(i) kada koristi/e ovaj obrazac za jednostrani raskid ugovora.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14) obavještavamo
potrošače da prigovor mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:
Pleter vatrometi d.o.o
Stubička 107
10110 Zagreb
Pleter vatrometi d.o.o.